Ubieganie się o zasiłki przysługujące chorym na raka

Niniejsza broszura zawiera informacje dotyczące zasiłków przysługujących chorym na raka. Kwestie poruszone w broszurze:

 • Czym są zasiłki?
 • Osoby, które nie urodziły się w Wielkiej Brytanii
 • Osoby, które wymagają opieki lub mają potrzeby w zakresie mobilności
 • Osoby, które nie mogą pracować lub mają niskie dochody
 • Osoby opiekujące się chorym na raka
 • Pomoc w pokrywaniu kosztów mieszkaniowych
 • Osoby w wieku emerytalnym
 • Co zrobić później?
 • Jak organizacja Macmillan może pomóc?
 • Więcej informacji w języku polskim
 • Źródła i podziękowania

Mamy nadzieję, że niniejsza broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Można także zadzwonić do organizacji Macmillan Cancer Support pod numer telefonu 0808 808 0000, 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00. Dostępna jest pomoc tłumaczy, więc można skontaktować się z nami w swoim języku ojczystym. Po połączeniu się z naszą linią należy powiedzieć po angielsku, w jakim języku chce się kontynuować rozmowę (należy powiedzieć „połlysz”).

Więcej informacji w języku polskim znajduje się na stronie: macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/polish.

Czym są zasiłki?

Zasiłki to pieniądze wypłacane przez rząd osobom potrzebującym pomocy w zakresie kosztów utrzymania. Pacjenci chorujący na raka mogą uzyskać zasiłki ze względu na:

 • choroby
 • niepełnosprawność
 • niskie dochody
 • sprawowanie opieki nad innymi osobami.

Istnieje dużo różnych rodzajów zasiłków. Poniżej wyjaśniono niektóre z najbardziej powszechnych.

Osoby, które nie urodziły się w Wielkiej Brytanii

Niektóre zasiłki mogą nie przysługiwać, jeśli dana osoba:

 • przyjechała do Wielkiej Brytanii, aby tutaj mieszkać lub pracować
 • ubiega się o azyl.

Zasady przyznawania zasiłków mogą być niezrozumiałe oraz mogą zależeć od tego, z jakiego kraju pochodzi dana osoba i jej rodzina. Aby uzyskać poradę, można zadzwonić do organizacji Macmillan pod numer 0808 808 0000 i porozmawiać z jednym z naszych doradców do spraw socjalnych.

Osoby, które wymagają opieki lub mają potrzeby w zakresie mobilności

Zasiłki przyznawane osobom, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, różnią się od zasiłków dla osób, które taki wiek przekroczyły. Wiek ten zależy od miejsca urodzenia. Informacje na ten temat znaleźć można na stronie: gov.uk/state-pension-age.

 • Zasiłek z tytułu niepełnosprawności (ang. Personal Independence Payment, PIP) przewidziany jest dla osób w wieku od 16 lat do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, które mają problemy z codziennym funkcjonowaniem lub poruszaniem się. Taki stan musi trwać od co najmniej 3 miesięcy. Muszą też istnieć podstawy, aby sądzić, że będzie utrzymywał się jeszcze co najmniej przez 9 miesięcy.
 • Zasiłek pielęgnacyjny (ang. Attendance Allowance, AA) przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, lub starszych. Jest to zasiłek przeznaczony dla osób, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Powodem tych problemów może być choroba lub niepełnosprawność. Zasiłek może przysługiwać, jeśli dana osoba potrzebuje pomocy na przykład przy wstawaniu z łóżka, myciu się czy ubieraniu. Taki stan musi trwać od co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku nieuleczalnej choroby nowotworowej może przysługiwać zasiłek z tytułu niepełnosprawności lub zasiłek pielęgnacyjny przyznawany na podstawie zasad specjalnych. Dzięki zastosowaniu zasad specjalnych zasiłek zostaje przyznany szybko i w maksymalnej wysokości. W jego uzyskaniu może pomóc lekarz lub pielęgniarka.

Osoby, które nie mogą pracować lub mają niskie dochody

 • Wynagrodzenie chorobowe (ang. Statutory Sick Pay, SSP) to zasiłek dla osób, które muszą na jakiś czas przerwać pracę zarobkową, ponieważ są chore. W przypadku spełnienia warunków do otrzymania tego zasiłku wypłacany jest on przez pracodawcę w systemie tygodniowym przez maksymalnie 28 tygodni trwania choroby.
 • Zasiłek dochodowy dla osób niepracujących (ang. Employment and Support Allowance, ESA) to zasiłek przeznaczony dla osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a ich choroba lub niepełnosprawność wpływa na pracę. Zasiłek ten przysługuje, jeśli osoba może pracować tylko w niewielkim wymiarze czasu.
 • Osoby, które nie zarabiają zbyt dużo lub nie są w stanie pracować, mogą być uprawnione do uzyskania świadczenia Universal Credit. Decyzja o przyznaniu tego świadczenia zależy od miejsca zamieszkania. Sposób złożenia wniosku również zależy od miejsca zamieszkania. Osoba mieszkająca w Anglii, Walii lub Szkocji powinna wejść na stronę gov.uk/universal-credit, natomiast osoba mieszkająca w Irlandii Północnej – na nidirect.gov.uk/universal-credit.

Osoby opiekujące się chorym na raka

 • Zasiłek dla opiekunów (ang. Carer’s Allowance) jest przeznaczony dla opiekunów osób wymagających intensywnej opieki. Aby go otrzymać, trzeba mieć co najmniej 16 lat. Trzeba sprawować opiekę w wymiarze co najmniej 35 godzin tygodniowo. Nie trzeba być krewnym osoby, której się pomaga, ani z nią mieszkać. Zasiłek może przysługiwać, nawet jeśli opiekun pracuje zarobkowo.
 • Osoba otrzymująca zasiłek składkowy dla opiekuna nie dostaje bezpośrednio żadnych pieniędzy. To świadczenie pomaga jej jednak zachować prawo do państwowej emerytury. Aby ono przysługiwało, należy opiekować się co najmniej jedną osobą przez nie mniej niż 20 godzin tygodniowo.

Pomoc w pokrywaniu kosztów mieszkaniowych

 • Dodatek mieszkaniowy pomaga w pokrywaniu kosztów wynajmu mieszkania osobom o niskich dochodach. Jego wysokość zależy od miejsca zamieszkania, wieku i wielkości mieszkania. W wielu przypadkach zasiłek Universal Credit zastąpił zasiłek mieszkaniowy (ang. Housing Benefit).
 • Jeśli danej osobie przysługuje świadczenie Universal Credit, może być ona uprawniona do wsparcia finansowego na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania oraz innych kosztów utrzymania.

Osoby w wieku emerytalnym

 • Emerytura państwowa to świadczenie wypłacane przez rząd raz w tygodniu po osiągnięciu przez świadczeniobiorcę odpowiedniego wieku. Wiek ten zależy od miejsca urodzenia. Informacje na ten temat znaleźć można na stronie: gov.uk/state-pension-age.
 • Kredyt emerytalny (ang. Pension Credit) przewidziany jest dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i mają niskie dochody. Stanowi on specjalny dodatek do emerytury państwowej.

Co zrobić później?

W niniejszej broszurze wspomnieliśmy tylko niektóre z dostępnych zasiłków. Dobrze jest porozmawiać z jednym z naszych doradców do spraw socjalnych, aby sprawdzić, czy jest się uprawnionym do innych zasiłków. Można się z nami skontaktować, dzwoniąc pod darmowy numer 0808 808 00 00. Przez telefon możemy wyjaśnić, jakie zasiłki przysługują konkretnej osobie. Możemy także pomóc przy składaniu wniosku.

Za pośrednictwem Internetu można uzyskać więcej informacji oraz złożyć wnioski o świadczenia. Witryny internetowe:

 • gov.uk – dla osób mieszkających w Anglii, Szkocji lub Walii
 • nidirect.gov.uk – dla osób mieszkających w Irlandii Północnej.

Jak organizacja Macmillan może pomóc

W Macmillan wiemy, jak diagnoza raka może wpłynąć na całe życie pacjenta i dlatego jesteśmy tu, aby wspierać chorych.

Telefoniczna linia wsparcia organizacji Macmillan

Dostępna jest pomoc tłumaczy, więc można skontaktować się z nami w swoim języku ojczystym. Wystarczy powiedzieć po angielsku, w jakim języku chce się rozmawiać. Możemy odpowiedzieć na pytania natury medycznej, przekazać informacje na temat wsparcia finansowego lub po prostu wysłuchać pacjenta, jeśli chce z kimś porozmawiać. Nasza bezpłatna, poufna linia telefoniczna jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00. Jej numer to 0808 808 0000.

Witryna internetowa Macmillan

W naszej witrynie można znaleźć mnóstwo informacji w języku angielskim na temat nowotworów. Mamy również więcej informacji w innych językach na stronie macmillan.org.uk/translations.

Możemy również przetłumaczyć informacje na życzenie pacjenta. Wystarczy napisać do nas wiadomość e-mail na adres cancerinformationteam@macmillan.org.uk o tym, co jest potrzebne.

Centra informacji

Nasze centra informacji i wsparcia są zlokalizowane w szpitalach, bibliotekach i punktach mobilnych. Zachęcamy do wizyty w takim centrum, gdzie można zasięgnąć informacji i porozmawiać z kimś w cztery oczy. Najbliższe centra można znaleźć, wchodząc na stronę macmillan.org.uk/informationcentres lub dzwoniąc pod nasz numer 0808 808 0000.

Lokalne grupy wsparcia

W grupie wsparcia można porozmawiać z innymi osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową. Informacje na temat swoich lokalnych grup wsparcia można znaleźć, wchodząc na stronę macmillan.org.uk/supportgroups lub dzwoniąc pod numer 0808 808 0000.

Społeczność internetowa Macmillan

Można także porozmawiać z innymi osobami chorującymi na nowotwór przez Internet na stronie macmillan.org.uk/community, która dostępna jest przez całą dobę. Można podzielić się swoim doświadczeniem, zadać pytania lub poczytać wpisy innych osób.

Źródła i podziękowania

Niniejsza broszura informacyjna została napisana oraz zredagowana przez zespół Cancer Information Development organizacji Macmillan Cancer Support.

Niniejsza broszura została przygotowana na podstawie publikacji organizacji Macmillan pod tytułem: Pomoc w pokryciu kosztów leczenia raka. Możemy przesłać egzemplarz tej publikacji, ale jej pełna treść jest dostępna tylko w języku angielskim.

Treść niniejszej ulotki została sprawdzona przez odpowiednich specjalistów oraz zatwierdzona przez Seana Conroy'ego, Kierownika Obsługi Zespołu Macmillan Welfare Rights oraz Energy Advice.

Dziękujemy także osobom dotkniętym chorobą nowotworową, które pomogły w redagowaniu tego wydania.

Wszystkie podawane przez nas informacje są oparte na najlepszych dostępnych dowodach. Aby uzyskać więcej informacji na temat źródeł, z których korzystamy, prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres: bookletfeedback@macmillan.org.uk

MAC15139_Polish

Wersja z: 2021 r.

Następna zaplanowana edycja tekstu: 2024 r.

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane przez nas informacje były dokładne, jednak nie można zakładać, że odzwierciedlają one obecny stan badań medycznych, który nieustannie ulega zmianom. Osoby, które martwią się swoim stanem zdrowia, powinny skonsultować się z lekarzem. Organizacja Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieścisłości podanych tutaj informacji lub informacji pochodzących od osób trzecich, takich jak informacje przedstawione na stronach internetowych, do których łącza znajdują się w naszej witrynie.

© Macmillan Cancer Support 2021. Organizacja charytatywna zarejestrowana w Anglii i Walii (261017),

Szkocji (SC039907) oraz na Wyspie Man (604). Adres siedziby: 89 Albert Embankment, London, SE1 7UQ.