Diagnoza nowotworu – krótki poradnik

Niniejsza broszura zawiera informacje o tym, czego należy się spodziewać po rozpoznaniu nowotworu oraz gdzie otrzymać pomoc i wsparcie.

Znaczenie wszystkich pogrubionych pojęć zostało wyjaśnione w wykazie na końcu tej publikacji.

Usłyszenie diagnozy nowotworu może wywołać duży szok. Wiąże się z tym ogrom emocji. Jednak wiele osób udaje się wyleczyć, a inne żyją z nowotworem przez wiele lat. Jest szereg osób i usług, które mogą pomóc.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przedstawionych tutaj informacji można uzyskać od lekarza lub pielęgniarki w szpitalu, w którym odbywa się leczenie.

Można także zadzwonić do organizacji Macmillan Cancer Support pod darmowy numer telefonu 0808 808 0000, 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00. Dysponujemy pomocą tłumaczy, więc można z nami porozmawiać w swoim własnym języku. Po połączeniu się z naszą linią należy powiedzieć po angielsku, w jakim języku chce się kontynuować rozmowę.

Więcej informacji w innych językach znajduje się na stronie macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/polish.

Czym jest nowotwór?

Nowotwór zaczyna rozwijać się w komórkach ludzkiego organizmu. Komórki to małe cegiełki, które tworzą organy i tkanki ciała. Komórki otrzymują od ciała sygnały z informacjami o tym, kiedy mają rosnąć, a kiedy się dzielić, aby wytwarzać nowe komórki. Dzięki temu ciało rośnie i regeneruje się. Te komórki starzeją się, ulegają uszkodzeniu lub stają się zbędne. Kiedy się to dzieje, komórka dostaje sygnał od ciała, aby przestać funkcjonować i obumrzeć.

Czasami następuje błąd w przekazywaniu sygnałów, w wyniku czego powstają nieprawidłowe komórki. Nieprawidłowe komórki czasem namnażają się, wytwarzając coraz więcej takich komórek. Komórki te tworzą narośl nazywaną guzem.

Komórki
Image: Na ilustracji po lewej stronie widać komórki ułożone w sposób uporządkowany. Komórki tworzą rzędy ułożone jeden na drugim. Na ilustracji po prawej stronie w rzędach komórek można dostrzec zbitkę komórek, która wygląda inaczej (nietypowo). Komórki w zbitce są ułożone w sposób nieuporządkowany. Tworzą guzek.
 

Nie każdy guz jest nowotworem. Guz, który nie jest nowotworem (guz łagodny), może rosnąć, ale nie może rozprzestrzeniać się na inne części ciała. Zazwyczaj stanowi problem tylko wówczas, gdy rośnie i uciska sąsiednie organy.

Guz, który jest nowotworem (guz złośliwy), może rozrastać się na otaczające go tkanki.

Komórki nowotworowe czasami odłączają się od pierwszego nowotworu i przemieszczają się poprzez krew lub układ limfatyczny do innych części ciała. Komórki nowotworowe, które przeniosą się w inne miejsce w organizmie i uformują nowego guza, są nazywane nowotworem wtórnym lub przerzutem nowotworowym.

Niektóre rodzaje nowotworów tworzą się w komórkach krwi. Nieprawidłowe komórki namnażają się czasem w krwi, a czasem w szpiku kostnym. Szpik kostny to tkanka, w której wytwarzane są komórki krwi. Tego rodzaju nowotwory nazywane są czasem nowotworami krwi.

 

Co dzieje się po postawieniu diagnozy?

Zespół opieki zdrowotnej powinien omówić z pacjentem dostępne opcje leczenia i formy wsparcia, które będą potrzebne. Specjaliści wytłumaczą, co się będzie wiązać z daną metodą leczenia i kiedy można ją rozpocząć. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nowotworu konieczne może być wykonanie dodatkowych badań obrazowych i laboratoryjnych.

Pacjenci identyfikujący się z grupą LGBTQ+

Informacje na tej stronie są przeznaczone dla wszystkich osób dotkniętych nowotworem. Pacjenci identyfikujący się z grupą LGBTQ+ mogą mieć dodatkowe pytania.

Czasami pacjent może poczuć się lepiej wspierany, jeżeli opiekujący się nim zespół opieki zdrowotnej zna jego orientację seksualną lub płeć. Taka wiedza może również pomóc personelowi przekazać pacjentowi właściwe informacje oraz wesprzeć pacjenta i jego bliskich.

Osobom transseksualnym lub niebinarnym może być trudno rozmawiać o swoim ciele z lekarzem. Niektóre z badań lub metod leczenia mogą dotyczyć części ciała, o których mówienie wywołuje u pacjenta dyskomfort. Pacjent może mieć również pytania, jeżeli przyjmuje hormony lub przeszedł operację zmiany płci.

Radzimy wziąć ze sobą na wizytę zaufaną osobę. Osoba ta może wysłuchać, co mówi lekarz podczas wizyty, i udzielić wsparcia psychicznego.

Pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej, z którymi pacjent może mieć kontakt

Pacjenci cierpiący na nowotwór mogą mieć do czynienia z wieloma różnymi specjalistami z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej.

Główna osoba kontaktowa

Pacjent powinien mieć główną osobę kontaktową w swoim zespole opieki zdrowotnej. Taka osoba nazywa się zazwyczaj key worker (ang. pracownik kluczowy) lub link worker (ang. pracownik-łącznik). Pacjent otrzyma imię i nazwisko tej osoby oraz jej dane kontaktowe. Może ona pomóc, gdy pacjent ma pytania lub potrzebuje porady.

W okolicy miejsca zamieszkania

Są też inni specjaliści, którzy zapewniają opiekę nad pacjentem, gdy przebywa on w domu. Pozostają oni w kontakcie z zespołem szpitalnym. Są to:

 • GP (lekarz pierwszego kontaktu / lekarz rodzinny) – lekarz zajmujący się opieką zdrowotną nad pacjentem, kiedy ten znajduje się w domu. Może on pomóc w kontrolowaniu objawów oraz skutków ubocznych leczenia oraz umówić konsultację z innymi specjalistami, jeśli zajdzie taka potrzeba. Może również zorganizować różne świadczenia medyczne w domu i porozmawiać z pacjentem o wszelkich decyzjach dotyczących leczenia, jakie należy podjąć.
 • Pielęgniarki środowiskowe i rejonowe – pielęgniarki odwiedzają pacjenta w domu i świadczą opiekę oraz wspierają go i jego opiekunów. Lekarz pierwszego kontaktu może kontaktować się z nimi w imieniu pacjenta.
 • Pielęgniarki praktyki – w niektórych praktykach lekarza pierwszego kontaktu pracują także pielęgniarki. Pielęgniarka praktyki wyjaśni różne kwestie pacjentowi i może pobierać krew do badań czy opatrywać rany.

Zespół szpitalny (multidyscyplinarny)

W szpitalu zespół multidyscyplinarny (MDT) będzie prowadzić leczenie i sprawować opiekę nad pacjentem. Jego członkami są specjaliści opieki zdrowotnej i społecznej. W grupie tej mogą znajdować się niektóre lub wszystkie osoby wymienione poniżej:

 • Chirurg – lekarz, który przeprowadza operacje.
 • Onkolog – lekarz zajmujący się leczeniem nowotworów.
 • Hematolog – lekarz zajmujący się leczeniem chorób krwi.
 • Radiolog – lekarz, który jest wyszkolony w interpretacji zdjęć rentgenowskich oraz wyników innych badań obrazowych.
 • Wyspecjalizowana pielęgniarka kliniczna (CNS) – pielęgniarka, która udziela informacji i wsparcia podczas leczenia.
 • Lekarz specjalista opieki paliatywnej – lekarz, które pomaga kontrolować objawy.

Zespół multidyscyplinarny (MDT) może składać się jeszcze z innych osób, w zależności od rodzaju nowotworu, na jaki choruje pacjent.

Opieka społeczna i organizacje wolontariackie

Jeśli potrzebna jest pomoc w domu, na przykład przy myciu, ubieraniu się, sprzątaniu czy zakupach, należy porozmawiać ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub główną osobą kontaktową. Mogą oni skierować pacjenta do pracownika opieki społecznej. Pracownik opieki społecznej może pomóc z problemami praktycznymi i finansowymi. W okolicy mogą działać inne organizacje, które również mogą pomóc.

Planowanie leczenia

Zespół opieki zdrowotnej, który składa się z osób wyspecjalizowanych w leczeniu danego rodzaju nowotworu, zaplanuje leczenie pacjenta. Pod uwagę bierze się następujące czynniki:

 • rodzaj nowotworu
 • wielkość guza oraz to, czy się rozprzestrzenił
 • ogólny stan zdrowia pacjenta
 • krajowe wytyczne w zakresie leczenia
 • preferencje pacjenta oraz ważne dla niego kwestie.

Lekarze potrzebują pozwolenia (zgody) pacjenta na leczenie, zanim je rozpoczną.

Należy upewnić się, że opcje leczenia są zrozumiałe dla pacjenta. Lekarz lub pielęgniarka powinni udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania pacjenta dotyczące leczenia. Leczenie nowotworu może być skomplikowane, dlatego pytania na jego temat można zadawać wiele razy. Warto, aby na wizytach lekarskich towarzyszył pacjentowi krewny lub znajomy. Taka osoba pomoże zapamiętać, co zostało powiedziane. Pomocne może być również przygotowanie listy pytań, które pacjent chce zadać, i zabranie jej na wizytę. Można zapisać odpowiedzi, aby móc je później sprawdzić.

Decyzje dotyczące leczenia

Dla pacjenta może być dostępna więcej niż jedna forma leczenia. Lekarz może zaoferować różne opcje. Przekaże również pacjentowi wszelkie informacje niezbędne mu do podjęcia decyzji. Zanim pacjent podejmie decyzję, powinien zrozumieć:

 • na czym polega każda metoda leczenia
 • jakie są możliwe skutki uboczne
 • jakie są wady i zalety każdej metody leczenia.

Zespół opieki zdrowotnej daje pacjentowi czas na dokonanie wyboru. Może również pomóc w podjęciu decyzji.

Główne metody leczenia przeciwnowotworowego

Celem leczenia jest wyleczenie nowotworu lub kontrolowanie go i złagodzenie jego objawów.

Metoda leczenia zależy od rodzaju nowotworu i indywidualnej sytuacji pacjenta. Można zastosować więcej niż jedną metodę leczenia. Metody leczenia nowotworu to:

 • operacja chirurgiczna – nowotwór zostaje usunięty podczas operacji
 • radioterapia – stosowanie promieni rentgenowskich o dużej energii w celu zniszczenia komórek nowotworowych
 • chemioterapia – użycie leków, które niszczą komórki nowotworowe
 • terapie hormonalne – podawanie leków, które zmieniają aktywność hormonów w organizmie, co może spowolnić lub zatrzymać rozwój nowotworu
 • leczenie celowane – podawanie leków zakłócających proces namnażania się komórek nowotworowych.

Badania kliniczne

Badania kliniczne to badania medyczne z udziałem ludzi. W badaniach klinicznych analizuje się nowe metody leczenia w celu stwierdzenia, czy są one bardziej skuteczne niż metody dostępne w danej chwili. Badania kliniczne mogą polegać na testowaniu nowego leku lub nowego sposobu podawania leków.

Jeśli prowadzone są badania kliniczne, w których pacjent mógłby wziąć udział, lekarz poinformuje go o takiej możliwości. Można odmówić udziału w badaniach klinicznych.

Skutki uboczne

Leczenie przeciwnowotworowe może powodować skutki uboczne. Często można je złagodzić i kontrolować. Zespół opieki zdrowotnej udzieli porad w tym zakresie. Większość skutków ubocznych stopniowo ustępuje po zakończeniu leczenia.

Rozmowa z zespołem opieki zdrowotnej

Okres walki z chorobą nowotworową to niepokojący i problematyczny czas. Rozmowa z zespołem opieki zdrowotnej może pomóc. Wiele osób czuje się lepiej i pewniej, gdy wie, co się z nimi dzieje i dlaczego.

Często ma się wrażenie, że personel szpitalny jest zbyt zajęty, aby odpowiadać na pytania pacjentów. Ważne jest jednak, aby rozumieć, co się dzieje i w jaki sposób nowotwór i leczenie przeciwnowotworowe mogą wpływać na życie pacjenta. Personel jest po to, aby pacjentowi pomóc. Pracownicy szpitala powinni chętnie poświęcić czas, aby odpowiedzieć na pytania. Jeśli pacjent nie mówi dobrze po angielsku lub nie rozumie tego języka, szpital może zapewnić mu pośrednictwo tłumacza.

Być może niektóre pytania będzie trudno zadać, zwłaszcza jeśli dotyczą one problemów osobistych. Jednak zespół opieki zdrowotnej jest po to, aby pomóc pacjentowi, a jego członkowie są przyzwyczajeni do udzielania odpowiedzi na takie pytania.

Ważne jest, aby pacjent rozumiał, co się do niego mówi. Jeśli coś jest niejasne, należy poprosić lekarza lub pielęgniarkę o wyjaśnienie.

Pytania do zespołu opieki zdrowotnej

Pytania do zespołu opieki zdrowotnej

Oto kilka pytań, które być może pacjent zechce zadać zespołowi opieki zdrowotnej. Nie wszystkie są istotne dla każdego pacjenta.

 • Co oznacza postawiona mi diagnoza?
 • Jak zaawansowany jest nowotwór?
 • Na czym będzie polegało leczenie?
 • Jakie są korzyści, zagrożenia i skutki uboczne każdej z proponowanych metod leczenia?
 • W jaki sposób leczenie wpłynie na moje codzienne życie?
 • Na ile skuteczne będzie leczenie?
 • Z kim mogę porozmawiać o tym, jak się czuję?
 • Z kim mogę porozmawiać, jeśli później przyjdą mi do głowy inne pytania?
 • Mam życzenia związane ze sferą religijną lub duchową – czy zostaną uwzględnione?

Sposoby radzenia sobie z nowotworem

Samopoczucie emocjonalne

Gdy pacjent dowiaduje się, że cierpi na nowotwór, może doświadczyć wielu różnych emocji. Mogą być to szok, strach, zmartwienie, złość lub depresja. W takiej sytuacji żadne emocje nie są ani właściwe, ani niewłaściwe. Często pomóc może rozmowa o swoim samopoczuciu.

Gdzie uzyskać pomoc?

 • Macmillan – Rozdział Jak organizacja Macmillan może pomóc poniżej przedstawia wszystkie rodzaje oferowanej przez nas pomocy.
 • Psychoterapeuci – Terapeuta może pomóc pacjentowi porozmawiać o emocjach i poradzić sobie z nimi w bezpiecznym środowisku. Jeśli pacjent chce skorzystać z pomocy psychoterapeuty, należy poprosić o to lekarza pierwszego kontaktu lub onkologa.
 • Grupy wsparcia – Rozmowa z innymi osobami chorymi na nowotwór również może pomóc. Warto zapytać lekarza lub pielęgniarkę o grupy działające w okolicy zamieszkania pacjenta lub wejść na stronę internetową macmillan.org.uk/supportgroups.

Finanse, praca i dojazdy

Istnieje wiele sposobów, w jakie organizacja Macmillan może pomóc, jeśli choroba nowotworowa wpływa na sytuację zawodową lub finansową pacjenta. Wystarczy zadzwonić do nas pod numer 0808 808 00 00, aby porozmawiać o tych problemach.

 • Możemy opowiedzieć o świadczeniach, jakie mogą przysługiwać pacjentowi, i pomóc w ubieganiu się o nie.
 • Możemy również pomóc przy pytaniach związanych z kredytami hipotecznymi, emeryturami, ubezpieczeniem, pożyczkami i oszczędnościami.
 • Przyznajemy dotacje – pomoc finansową na pokrycie dodatkowych kosztów wiążących się z chorobą nowotworową.
 • Jeśli choroba nowotworowa wpływa na sytuację zawodową, służymy radą i informacją.
 • Możemy udzielić informacji na temat dojazdów w wypadku osób chorych na nowotwór.

Zmiany fizyczne

Czasami nowotwór lub leczenie przeciwnowotworowe może wpłynąć na wygląd lub funkcjonowanie organizmu. Lekarz lub pielęgniarka udzielą porad w tym zakresie i poinformują o tym, co może pomóc. My również możemy udzielić informacji – prosimy zadzwonić pod numer 0808 808 0000.

Terapie uzupełniające

Istnieją inne terapie, które mogą pomóc w poprawie samopoczucia, na przykład medytacja czy relaksacja. Terapie te nie leczą nowotworu. Należy zawsze poinformować swojego onkologa o chęci zastosowania jakichkolwiek innych terapii.

Religia i duchowość

Po zdiagnozowaniu nowotworu niektóre osoby zaczynają być bardziej świadome swojej wiary i uczuć religijnych. Osoby o silnej wierze często czerpią z niej duże wsparcie. Inne mogą podważać swoją wiarę.

Niektórym osobom ukojenie przynosi modlitwa lub medytacja. Dla wielu bardzo pomocna jest także świadomość, że inne osoby modlą się za nich.

W wypadku wątpliwości dotyczących wiary warto porozmawiać z kapelanem, pastorem, księdzem, rabinem lub innym przywódcą duchowym. Przywódcy duchowi i religijni często towarzyszą ludziom w takich sytuacjach i mogą pomóc odzyskać spokój ducha.

Wsparcie ze strony rodziny, znajomych i opiekunów

Osoby z otoczenia pacjenta również mogą potrzebować informacji lub wsparcia. Nasi specjaliści z zakresu chorób onkologicznych chętnie pomogą każdej osobie dotkniętej nowotworem, w tym krewnym i znajomym chorych. Można zadzwonić do nas pod numer 0808 808 0000.

Opiekun to osoba, która udziela nieodpłatnie wsparcia krewnemu lub znajomemu choremu na nowotwór, który nie poradziłby sobie bez tej pomocy. Może pomagać przy czynnościach osobistych, udzielać wsparcia emocjonalnego i pomagać przy obowiązkach domowych. Jeśli ktoś opiekuje się pacjentem, ważne jest, aby ta osoba również miała wsparcie. Istnieje wiele źródeł pomocy dla opiekunów. Powinni oni porozmawiać na ten temat z lekarzem lub pielęgniarką opiekującą się pacjentem lub zadzwonić do organizacji Macmillan pod numer 0808 808 0000.

Właściwa opieka i wsparcie dla pacjentów

Jeśli ktoś ma raka i nie mówi po angielsku, może się obawiać, że to wpłynie na jego leczenie i opiekę. Zespół opieki zdrowotnej powinien jednak zaoferować każdej osobie poziom opieki i wsparcia oraz informacje, które spełniają jej potrzeby.

Wiemy, że czasami ludzie mogą doświadczać dodatkowych trudności, próbując uzyskać właściwe wsparcie. Na przykład jeśli ktoś pracuje zawodowo lub ma rodzinę, może być mu trudno znaleźć czas, aby zgłaszać się na wizyty w szpitalu.

Może także martwić się o pieniądze i koszty dojazdu. Wszystko to może wywoływać stres i można nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić.

Osobom z rakiem oferujemy także dotacje od fundacji Macmillan. Są to jednorazowe kwoty pieniędzy, które można przeznaczyć na takie wydatki, jak parking szpitalny, przejazdy, opiekę nad dziećmi czy rachunki za ogrzewanie.

Nasza bezpłatna linia wsparcia 0808 808 0000 może zaoferować w języku pacjenta poradę dotyczącą jego sytuacji. Można porozmawiać z pielęgniarkami, doradcami finansowymi, doradcami zajmującymi się świadczeniami społecznymi czy pracą zawodową.

Jak organizacja Macmillan może pomóc

W Macmillan wiemy, jak diagnoza raka może wpłynąć na całe życie pacjenta i dlatego jesteśmy tu, aby wspierać chorych.

Telefoniczna linia wsparcia organizacji Macmillan

Dostępna jest pomoc tłumaczy, więc można skontaktować się z nami w swoim języku ojczystym. Wystarczy powiedzieć po angielsku, w jakim języku chce się rozmawiać. Możemy odpowiedzieć na pytania natury medycznej, przekazać informacje na temat wsparcia finansowego lub po prostu wysłuchać pacjenta, jeśli chce z kimś porozmawiać. Nasza bezpłatna, poufna linia telefoniczna jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00. Jej numer to 0808 808 0000.

Witryna internetowa Macmillan

W naszej witrynie można znaleźć mnóstwo informacji w języku angielskim na temat nowotworów. Mamy również więcej informacji w innych językach na stronie macmillan.org.uk/translations.

Możemy również przetłumaczyć informacje na życzenie pacjenta. Wystarczy napisać do nas wiadomość e-mail na adres cancerinformationteam@macmillan.org.uk o tym, co jest potrzebne.

Centra informacji

Nasze centra informacji i wsparcia są zlokalizowane w szpitalach, bibliotekach i punktach mobilnych. Zachęcamy do wizyty w takim centrum, gdzie można zasięgnąć informacji i porozmawiać z kimś w cztery oczy. Najbliższe centra można znaleźć, wchodząc na stronę macmillan.org.uk/informationcentres lub dzwoniąc pod nasz numer 0808 808 0000.

Lokalne grupy wsparcia

W grupie wsparcia można porozmawiać z innymi osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową. Informacje na temat swoich lokalnych grup wsparcia można znaleźć, wchodząc na stronę macmillan.org.uk/supportgroups lub dzwoniąc pod numer 0808 808 0000.

Społeczność internetowa Macmillan

Można także porozmawiać z innymi osobami chorującymi na nowotwór przez Internet na stronie macmillan.org.uk/community, która dostępna jest przez całą dobę. Można podzielić się swoim doświadczeniem, zadać pytania lub poczytać wpisy innych osób.

Słowniczek

Słowo Po angielsku  Uproszczona wymowa angielska Znaczenie
 
Guz Tumour Tjumor Guz to grupa komórek, które namnażają się w nieprawidłowy sposób. Nieprawidłowe komórki namnażają się i tworzą guz.
Komórki Cells Sels Małe cegiełki, które tworzą organy i tkanki ciała.
Łagodny Benign Benajn Guz, który nie jest nowotworem złośliwym i nie może rozprzestrzeniać się w organizmie.
Opieka paliatywna Palliative care Paliatiw ker Opieka nad osobą, u której nowotwór jest nieuleczalny.  Może to obejmować leczenie mające na celu zmniejszenie guza nowotworowego lub złagodzenie objawów choroby i poprawę jakości życia pacjenta.
Pracownik kluczowy Key worker Ki łerker To główna osoba kontaktowa dla pacjenta. Pacjent powinien otrzymać jej dane kontaktowe. Odpowie on na wszelkie pytania i wskaże, gdzie zwrócić się po pomoc w konkretnej sytuacji.
Przerzut nowotworowy Metastasis Metastasis Nowotwór wtórny, który rozprzestrzenił się ze swojego miejsca powstania w organizmie. 
Rozpoznanie/diagnoza Diagnosis Dajagnołsis Rozpoznanie/diagnoza to stan, kiedy lekarz znajduje odpowiedź na pytanie, jaka choroba lub problem jest przyczyną objawów pacjenta.
Rozpoznany/zdiagnozowany Diagnosed Dajagnołzd Jeśli rozpoznano/zdiagnozowano nowotwór, oznacza to, że lekarz stwierdził jego obecność w organizmie.
Skutki uboczne Side effects Sajd ifekts Niepożądane skutki leczenia nowotworu. Na przykład utrata włosów, nudności lub zmęczenie. Większość skutków ubocznych ustępuje po zakończeniu leczenia.
Świadczenia Benefits Benefits Środki wypłacane przez rząd jako pomoc w pokryciu kosztów ponoszonych przez pacjenta.
Układ chłonny (limfatyczny) Lymphatic system Limfatik system Sieć naczyń i gruczołów znajdująca się w całym organizmie. Stanowi część układu immunologicznego (odpornościowego). Walczy z infekcjami i odprowadza płyny z tkanek i narządów.
Zespół opieki zdrowotnej Healthcare team Helfker tim Jest to zespół lekarzy, pielęgniarek oraz innych specjalistów, którzy opiekują się pacjentem.
Złośliwy Malignant Malignant Guz nowotworowy, który może rozprzestrzeniać się w organizmie

Źródła i podziękowania

Niniejsza broszura informacyjna została napisana oraz zredagowana przez zespół Cancer Information Development organizacji Macmillan Cancer Support. Została ona przetłumaczona przez profesjonalne biuro tłumaczeń.

Informacje tutaj zawarte zostały opracowane na podstawie broszury Przewodnik dla chorych na raka wydanej przez organizację Macmillan. Możemy przesłać egzemplarz tej publikacji, ale jej pełna treść jest dostępna tylko w języku angielskim.

Przestawione tutaj informacje zostały sprawdzone przed odpowiednich specjalistów i zatwierdzone przez profesora Tima Ivesona, specjalistę onkologa i głównego redaktora medycznego organizacji Macmillan.

Dziękujemy także osobom dotkniętym chorobą nowotworową, które pomogły w redagowaniu tych informacji.

Wszystkie podawane przez nas informacje są oparte na najnowszych dostępnych danych naukowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat źródeł, z których korzystamy, prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres: cancerinformationteam@macmillan.org.uk.

Ostatnia redakcja tekstu: 2021 r.

Następna zaplanowana redakcja tekstu: 2024 r.

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane przez nas informacje były dokładne i aktualne, jednak nie mogą one zastąpić specjalistycznej porady lekarskiej udzielonej konkretnemu pacjentowi. W zakresie dopuszczonym przez prawo organizacja Macmillan nie ponosi odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej publikacji, informacji od osób trzecich ani informacji zawartych na podanych stronach internetowych lub do których przedstawiono odnośniki.

© Macmillan Cancer Support 2021. Organizacja charytatywna zarejestrowana w Anglii i Walii (261017), 
Szkocji (SC039907) oraz na Wyspie Man (604), działająca także w Irlandii Północnej. Adres siedziby: 89 Albert Embankment, London, SE1 7UQ.

MAC15916_Polish