Osoby LGBTQ+ i nowotwory

Podane tu informacje przeznaczone są dla osób LGBTQ+ cierpiących na nowotwory złośliwe.

Skrót LGBTQ+ oznacza lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i nieheteronormatywne (ang. queer). W skrócie tym zawierają się także inne orientacje romantyczne lub seksualne i tożsamości płciowe.

Osoby LGBTQ+ mogą mieć pytania na temat nowotworów i ich leczenia. Mogą też oczekiwać konkretnego wsparcia dla osób LGBTQ+ z nowotworami.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przedstawionych tutaj informacji można uzyskać od lekarza lub pielęgniarki w szpitalu, w którym odbywa się leczenie.

Można także zadzwonić do organizacji Macmillan Cancer Support pod darmowy numer telefonu 0808 808 0000 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00. Dysponujemy pomocą tłumaczy, więc można z nami porozmawiać w swoim własnym języku. Po połączeniu się z naszą linią należy powiedzieć po angielsku, w jakim języku chce się kontynuować rozmowę.

Mamy też więcej informacji na temat chorób nowotworowych w języku polskim na stronie macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/polish

Rozmowy z zespołem opieki zdrowotnej

Czy zespół opieki zdrowotnej pacjenta musi wiedzieć, że należy on do społeczności LGBTQ+?

Zespół opieki zdrowotnej to osoby, które prowadzą leczenie pacjenta i udzielają mu porad zdrowotnych. Mogą to być: lekarz pierwszego kontaktu, onkolog, pielęgniarki itp.

Czasem członek zespołu opieki zdrowotnej może spytać pacjenta o:

 • płeć, tj. czy identyfikuje się jako mężczyzna, kobieta czy inaczej
 • związki seksualne lub romantyczne
 • życie seksualne.

Pacjent nie musi rozmawiać z tymi osobami na te tematy, ale może to być pomocne w opiece nad nim. Pomaga to zespołowi opieki zdrowotnej:

 • przekazać właściwe informacje pacjentowi
 • leczyć pacjenta w indywidualny sposób
 • wspierać osoby, które są ważne dla pacjenta.

Jeśli pacjent nie jest pewny, do czego zespołowi opieki zdrowotnej potrzebne są te informacje, może o to zapytać. Członkowie zespołu wyjaśnią, jak mogą im one pomóc we wspieraniu lub leczeniu pacjenta.

Czy pacjent może powiedzieć zespołowi opieki zdrowotnej, że jest osobą LGBTQ+?

Jeśli pacjent chce, aby jego zespół opieki zdrowotnej wiedział, że jest on osobą LGBTQ+, może o tym poinformować, nawet jeśli go o to nie zapytano.

Pacjent może zdecydować się to zrobić przy pierwszym spotkaniu z kimś z zespołu. Może też poczekać, aż pozna daną osobę lepiej.

Niektórzy pracownicy opieki zdrowotnej noszą tęczowe godło NHS. Oznacza to, że taki pracownik wspiera osoby LGBTQ+. Niektórzy pracownicy zespołu opieki zdrowotnej danego pacjenta mogą nosić inne symbole z tęczą. Oni sami mogą być osobami LGBTQ+ lub chcieć takie osoby wspierać.

Co jeszcze pacjent powinien powiedzieć swojemu zespołowi opieki zdrowotnej?

Pacjent może powiedzieć swojemu zespołowi opieki zdrowotnej wszystko, co uważa za ważne. Te informacje mogą obejmować:

 • czy pacjent ma rodzinę, znajomych lub partnerkę/partnera, którzy go wspierają
 • komu pacjent udziela upoważnienia do rozmów o opiece nad nim z powyższymi osobami
 • jakie informacje są pacjentowi potrzebne, a jakie nie.

Pacjent może chcieć wyjaśnić, czy jego tożsamość płciowa została już ujawniona czy nie (tj. czy inni wiedzą już, że pacjent jest osobą LGBTQ+, czy ukrywa on to). Zespół opieki zdrowotnej powinien traktować wszelkie informacje dotyczące pacjenta poufnie. Informacja, że pacjent jest osobą LGBTQ+, nie powinna być przekazywana nikomu bez jego zezwolenia.

Otrzymywanie sprawiedliwego leczenia

Zespół onkologiczny musi traktować pacjentów LGBTQ+ na równi z innymi pacjentami. Niesprawiedliwe traktowanie kogoś dlatego, że jest osobą LGBTQ+, stanowi naruszenie prawa. Jeśli to się wydarzy, pacjent powinien powiedzieć o tym zaufanej osobie.

Pacjent, który uważa, że jest traktowany niesprawiedliwie, może:

 • Porozmawiać z kimś z zespołu opieki zdrowotnej, jeśli uzna to za bezpieczne, aby pomóc zespołowi naprawić sytuację. Dzięki temu jego pracownicy uczą się i mogą zapewniać lepszą opiekę.
 • Porozmawiać z kimś, komu ufa. Może to być bliska pacjentowi osoba lub dobrze znany pacjentowi pracownik opieki zdrowotnej. Istnieją też organizacje, do których mogą się zwrócić osoby LGBTQ+.
 • Przekazać informacje zwrotne lub złożyć skargę do NHS. Można zrobić to bez podawania nazwiska, jeśli pacjent tak woli.

Nowotwory, seks i płodność

Nowotwory i niektóre formy leczenia nowotworów mogą wpływać na:

 • życie seksualne pacjenta – niektóre skutki uboczne mogą być większym problemem w zależności od rodzaju seksu, który pacjent preferuje
 • płodność pacjenta – leczenie może mieć wpływ na możliwość zajścia w ciążę lub zostania ojcem.

Onkolog lub pielęgniarka może poinformować pacjenta, czy leczenie przeciwnowotworowe, któremu jest poddawany, może spowodować skutki uboczne natury seksualnej lub problemy z płodnością. Pacjent może zadawać pytania dotyczące seksu lub płodności przed leczeniem, w czasie leczenia i po nim.

Leczenie przeciwnowotworowe dla osób transpłciowych lub niebinarnych

Czy zespół onkologiczny musi wiedzieć, jaką płeć przypisano pacjentowi przy urodzeniu?

Pacjent nie musi ujawniać opiekującemu się nim zespołowi swojej płci przypisanej przy urodzeniu lub że jest transpłciowy. Taka wiedza może być pomocna i czasami ważne jest, aby zespół wiedział, jaką płeć przypisano pacjentowi przy urodzeniu.

Pewnych prześwietleń nie można wykonywać np. u kobiet w ciąży, ponieważ może to być szkodliwe. Jeśli pacjent identyfikuje się jako mężczyzna, ale może zajść w ciążę, ważne jest, aby osoba wykonująca prześwietlenie o tym wiedziała.

Zespół opieki zdrowotnej powinien jednak zawsze traktować wszelkie informacje dotyczące sytuacji płciowej pacjenta poufnie. Jego członkowie mogą przekazać te informacje innym pracownikom opieki zdrowotnej, ale tylko jeśli jest to niezbędne do opieki.

Pacjent może poinformować zespół onkologiczny, jakiego imienia i jakich zaimków używa. Zaimki to np.:

 • she i her
 • he i him
 • they i them.

Zabiegi zmiany płci i nowotwory

Poniższe zabiegi zmiany płci mogą mieć wpływ na leczenie przeciwnowotworowe i informacje, których potrzebuje pacjent:

 • leki hormonalne, które sprawiają, że pacjent zyskuje ciało męskie lub żeńskie
 • operacja służąca utworzeniu penisa lub pochwy (operacja genitaliów)
 • operacja usunięcia piersi. Nazywa się to odtworzeniem męskiej klatki piersiowej lub korektą ginekomastii.

Ważne jest, aby poinformować swój zespół onkologiczny, jeśli przyjmuje się leki hormonalne. Trzeba również powiedzieć jego członkom o operacjach, które miał pacjent lub które planuje w przyszłości.

Jeśli zespół onkologiczny potrzebuje porady, jak leczenie przeciwnowotworowe może wpływać na opiekę w procesie zmiany płci, może skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w kwestiach tożsamości płciowej. Wymaga to uprzedniej zgody pacjenta.

Gdzie w szpitalu będzie przebywał pacjent?

Jeśli pacjent musi spędzić czas w szpitalu, przydzielony mu zespół powinien zapytać, gdzie pacjent chce przebywać. Niektóre oddziały szpitalne są tylko dla mężczyzn lub tylko dla kobiet. Miejsce pobytu powinno zapewniać pacjentowi prywatność i bezpieczeństwo. Pacjent może powiedzieć zespołowi, co jest dla niego komfortowe i wydaje się odpowiednie.

LGBTQ+, nowotwory i społeczność pacjenta

Rodzina i społeczność mogą być ważnym źródłem wsparcia. Czasami jednak ze względu na swoją tożsamość LGBTQ+ lub diagnozę nowotworu ludzie traktowani są źle przez ich społeczność. Jeśli to się wydarzy, pacjent może powiedzieć o tym zaufanej osobie. Może to być znajomy, członek rodziny lub ktoś, z kim pacjent pracuje. Pacjent może też porozmawiać z psychologiem. Warto poprosić lekarza pierwszego kontaktu, onkologa lub pielęgniarkę o skierowanie. Aby uzyskać informacje i wsparcie, można też zadzwonić na naszą infolinię pod numer 0808 808 0000.

Właściwa opieka i wsparcie dla pacjenta

Jeśli ktoś ma nowotwór i nie mówi po angielsku, może się obawiać, że to wpłynie na jego leczenie i opiekę. Zespół opieki zdrowotnej powinien jednak zaoferować każdej osobie poziom opieki i wsparcia oraz informacje, które spełniają jej potrzeby.

Wiemy, że czasami ludzie mogą doświadczać dodatkowych trudności, próbując uzyskać właściwe wsparcie. Na przykład jeśli ktoś pracuje zawodowo lub ma rodzinę, może być mu trudno znaleźć czas, aby zgłaszać się na wizyty w szpitalu. Może także martwić się o pieniądze i koszty dojazdu. Wszystko to może wywoływać stres i można nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić.

Pomoc jest jednak dostępna. Nasza bezpłatna linia wsparcia 0808 808 0000 może zaoferować w języku pacjenta poradę dotyczącą jego sytuacji. Można porozmawiać z pielęgniarkami, doradcami finansowymi, doradcami zajmującymi się świadczeniami społecznymi czy pracą zawodową.

Osobom z nowotworami oferujemy także dotacje od fundacji Macmillan. Są to jednorazowe kwoty pieniędzy, które można przeznaczyć na takie wydatki, jak parking szpitalny, przejazdy, opiekę nad dziećmi czy rachunki za ogrzewanie.

Jak organizacja Macmillan może pomóc

W Macmillan wiemy, jak diagnoza raka może wpłynąć na całe życie pacjenta i dlatego jesteśmy tu, aby wspierać chorych.

Telefoniczna linia wsparcia organizacji Macmillan

Dostępna jest pomoc tłumaczy, więc można skontaktować się z nami w swoim języku ojczystym. Wystarczy powiedzieć po angielsku, w jakim języku chce się rozmawiać. Możemy odpowiedzieć na pytania natury medycznej, przekazać informacje na temat wsparcia finansowego lub po prostu wysłuchać pacjenta, jeśli chce z kimś porozmawiać. Nasza bezpłatna, poufna linia telefoniczna jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00. Jej numer to 0808 808 0000.

Witryna internetowa Macmillan

W naszej witrynie można znaleźć mnóstwo informacji w języku angielskim na temat nowotworów. Mamy również więcej informacji w innych językach na stronie macmillan.org.uk/translations.

Możemy również przetłumaczyć informacje na życzenie pacjenta. Wystarczy napisać do nas wiadomość e-mail na adres cancerinformationteam@macmillan.org.uk o tym, co jest potrzebne.

Centra informacji

Nasze centra informacji i wsparcia są zlokalizowane w szpitalach, bibliotekach i punktach mobilnych. Zachęcamy do wizyty w takim centrum, gdzie można zasięgnąć informacji i porozmawiać z kimś w cztery oczy. Najbliższe centra można znaleźć, wchodząc na stronę macmillan.org.uk/informationcentres lub dzwoniąc pod nasz numer 0808 808 0000.

Lokalne grupy wsparcia

W grupie wsparcia można porozmawiać z innymi osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową. Informacje na temat swoich lokalnych grup wsparcia można znaleźć, wchodząc na stronę macmillan.org.uk/supportgroups lub dzwoniąc pod numer 0808 808 0000.

Społeczność internetowa Macmillan

Można także porozmawiać z innymi osobami chorującymi na nowotwór przez Internet na stronie macmillan.org.uk/community, która dostępna jest przez całą dobę. Można podzielić się swoim doświadczeniem, zadać pytania lub poczytać wpisy innych osób.

Źródła i podziękowania

Niniejsza broszura informacyjna została napisana oraz zredagowana przez zespół Cancer Information Development organizacji Macmillan Cancer Support. Została ona przetłumaczona przez profesjonalne biuro tłumaczeń.

Zawarte tu informacje oparte są na informacjach Macmillan na temat osób LGBTQ+ i leczenia nowotworów na stronie www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/lgbtq-cancer.

Ta broszura została opracowana we współpracy z OUTpatients – organizacją charytatywną zajmującą się wsparciem osób z nowotworami i działającą na rzecz społeczności LGBTQ+ https://www.outpatients.org.uk.

Broszura została przejrzana przez odpowiednich specjalistów i zatwierdzona przez doktora Tima Ivesona, specjalistę onkologa i głównego redaktora medycznego organizacji Macmillan.

Nasze informacje są przygotowywane na podstawie najnowszych dowodów naukowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat źródeł, z których korzystamy, prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres: cancerinformationteam@macmillan.org.uk.

MAC18794_Polish

Ostatnia redakcja tekstu: 2022 r.

Następna zaplanowana redakcja tekstu: 2025 r.

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane przez nas informacje były dokładne i aktualne, jednak nie mogą one zastąpić specjalistycznej porady lekarskiej udzielonej konkretnemu pacjentowi. W zakresie dopuszczonym przez prawo organizacja Macmillan nie ponosi odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszej publikacji, informacji od osób trzecich ani informacji zawartych na podanych stronach internetowych lub do których przedstawiono odnośniki.

© Macmillan Cancer Support 2022. Organizacja charytatywna zarejestrowana w Anglii i Walii (261017), Szkocji (SC039907) oraz na Wyspie Man (604), Adres siedziby: 89 Albert Embankment, London, SE1 7UQ.