Pomoc finansowa dla osób cierpiących na nowotwór

Niniejsza broszura dotyczy pomocy w pokrywaniu kosztów związanych z leczeniem choroby nowotworowej. W przypadku pytań dotyczących tych informacji można zadzwonić do organizacji Macmillan Cancer Support pod darmowy numer telefonu 0808 808 0000, 7 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 20.00. Dostępna jest pomoc tłumaczy, więc można skontaktować się z nami w swoim języku ojczystym. Po połączeniu się z naszą linią należy powiedzieć po angielsku, w jakim języku chce się kontynuować rozmowę.

Więcej informacji o nowotworach w innych językach znajduje się na stronie macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/polish

Pomoc w pokrywaniu kosztów transportu

Osoby, które mają niskie dochody, mogą być uprawnione do otrzymania pomocy w pokrywaniu kosztów podróży do szpitala w ramach leczenia. Możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów przejazdów autobusem, pociągiem lub taksówką. Można również uzyskać dofinansowanie kosztów paliwa. Pacjentom z chorobą nowotworową przysługuje darmowy parking lub parking ze zniżką przy wielu szpitalach w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji można uzyskać od personelu szpitala.

Dla osób starszych i niepełnosprawnych przewidziane są zniżki na przejazdy autobusami, autokarami i pociągami. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie gov.uk lub nidirect.gov.uk.

Osoby mające problemy z poruszaniem się mogą uzyskać karty parkingowe osób niepełnosprawnych (Blue Badge). Karty te umożliwiają parkowanie na miejscach znajdujących się bliżej budynków takich jak szpitale czy supermarkety. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę gov.uk lub nidirect.gov.uk.

Pomoc w pokrywaniu kosztów związanych z receptami i leczeniem

  • Recepty – W Szkocji, Walii i Irlandii Północnej recepty są bezpłatnie realizowane dla wszystkich pacjentów. W Anglii recepty na leki pomocne w leczeniu chorób nowotworowych i ich skutków ubocznych są również realizowane bezpłatnie. Aby z tego skorzystać, należy wypełnić formularz, który uzyskać można od lekarza pierwszego kontaktu (GP), w aptece lub w niektórych szpitalach.
  • Peruki i materiałowe nakrycia głowy – Na terenie Szkocji, Walii i Irlandii Północnej peruki i materiałowe nakrycia głowy są darmowe w ramach NHS (Krajowej Służby Zdrowia). W Anglii podlegają one pełnej refundacji dla wybranych osób, w tym dzieci w wieku poniżej 16 r.ż. i osób z niskimi dochodami. Więcej informacji na ten temat uzyskać można u lekarza lub pielęgniarki.

Program Low Income Scheme w ramach NHS pomaga osobom z niskimi dochodami opłacać koszty związane z leczeniem. Obejmuje to dofinansowanie leczenia stomatologicznego, badań wzroku i podróży związanych z leczeniem. Program prowadzony jest przez Służbę Zdrowotną NHS i Health Service w Irlandii Północnej.

Wsparcie dla rodziców

Może ono obejmować pomoc od rządu na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Wsparcie takie może mieć zarówno formę bezpłatnej opieki nad dzieckiem, jak i zasiłku na pokrycie jej kosztów. Więcej o różnych formach dostępnej pomocy można się dowiedzieć z witryny childcarechoices.gov.uk.

Można także uzyskać dofinansowanie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem od organizacji charytatywnej lub władz lokalnych.

Dzieciom w wieku szkolnym mogą przysługiwać darmowe posiłki w szkole. W przypadku niskich dochodów można także uzyskać pomoc finansową na zakup mundurków szkolnych i pokrycie kosztów dojazdów do i ze szkoły. Więcej informacji na ten temat uzyskać można od władz lokalnych.

Granty i pożyczki

Granty Macmillan to drobne, jednorazowe dopłaty dla osób, które wymagają wsparcia w zakresie pokrywania dodatkowych kosztów wynikających z choroby nowotworowej. Mogą to być koszty dodatkowej odzieży lub rachunków za ogrzewanie mieszkania. Granty Macmillan przysługują osobom o niskich dochodach i niewielkich oszczędnościach. Osoby aplikujące o tę pomoc muszą spełnić wszystkie poniższe kryteria:

  • Mieć nie więcej niż 1000 GBP oszczędności (na całe gospodarstwo domowe)
  • Mieć dochód tygodniowy nie wyższy niż 323 GBP w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych lub nie wyższy niż 442 GBP w przypadku gospodarstw domowych składających się z dwóch lub więcej osób.
  • Nie być odbiorcą grantu Macmillan w ciągu ostatnich dwóch lat.

Osobie chorej mogą także przysługiwać granty lub pożyczki z innych organizacji. Pomóc mogą organizacje charytatywne lub władze lokalne.

 

Właściwa opieka i wsparcie dla pacjenta

Jeśli ktoś ma nowotwór i nie mówi po angielsku, może się obawiać, że to wpłynie na jego leczenie i opiekę. Zespół opieki zdrowotnej powinien jednak zaoferować każdemu poziom opieki i wsparcia oraz informacje, które spełniają jej potrzeby.

Wiemy, że czasami pacjenci mogą doświadczać dodatkowych trudności, próbując uzyskać właściwe wsparcie. Na przykład jeśli ktoś pracuje zawodowo lub ma rodzinę, może być mu trudno znaleźć czas, aby zgłaszać się na wizyty w szpitalu. Może także martwić się o pieniądze i koszty dojazdu. Wszystko to może wywoływać stres i można nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić.

Osobom z nowotworami oferujemy także dotacje od fundacji Macmillan. Są to jednorazowe kwoty pieniędzy, które można przeznaczyć na takie wydatki, jak parking szpitalny, przejazdy, opiekę nad dziećmi czy rachunki za ogrzewanie.

Nasza bezpłatna linia wsparcia 0808 808 00 00 może zaoferować w języku pacjenta poradę dotyczącą jego sytuacji. Można porozmawiać z pielęgniarkami, doradcami finansowymi, doradcami zajmującymi się świadczeniami społecznymi czy pracą zawodową.

Jak organizacja Macmillan może pomóc

W Macmillan wiemy, jak diagnoza raka może wpłynąć na całe życie pacjenta i dlatego jesteśmy tu, aby wspierać chorych.

Telefoniczna linia wsparcia organizacji Macmillan

Dostępna jest pomoc tłumaczy, więc można skontaktować się z nami w swoim języku ojczystym. Wystarczy powiedzieć po angielsku, w jakim języku chce się rozmawiać. Możemy odpowiedzieć na pytania natury medycznej, przekazać informacje na temat wsparcia finansowego lub po prostu wysłuchać pacjenta, jeśli chce z kimś porozmawiać. Nasza bezpłatna, poufna linia telefoniczna jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00. Jej numer to 0808 808 0000.

Witryna internetowa Macmillan

W naszej witrynie można znaleźć mnóstwo informacji w języku angielskim na temat nowotworów. Mamy również więcej informacji w innych językach na stronie macmillan.org.uk/translations.

Możemy również przetłumaczyć informacje na życzenie pacjenta. Wystarczy napisać do nas wiadomość e-mail na adres cancerinformationteam@macmillan.org.uk o tym, co jest potrzebne.

Centra informacji

Nasze centra informacji i wsparcia są zlokalizowane w szpitalach, bibliotekach i punktach mobilnych. Zachęcamy do wizyty w takim centrum, gdzie można zasięgnąć informacji i porozmawiać z kimś w cztery oczy. Najbliższe centra można znaleźć, wchodząc na stronę macmillan.org.uk/informationcentres lub dzwoniąc pod nasz numer 0808 808 0000.

Lokalne grupy wsparcia

W grupie wsparcia można porozmawiać z innymi osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową. Informacje na temat swoich lokalnych grup wsparcia można znaleźć, wchodząc na stronę macmillan.org.uk/supportgroups lub dzwoniąc pod numer 0808 808 0000.

Społeczność internetowa Macmillan

Można także porozmawiać z innymi osobami chorującymi na nowotwór przez Internet na stronie macmillan.org.uk/community, która dostępna jest przez całą dobę. Można podzielić się swoim doświadczeniem, zadać pytania lub poczytać wpisy innych osób.

Źródła i podziękowania

Niniejsza broszura informacyjna została napisana oraz zredagowana przez zespół Cancer Information Development organizacji Macmillan Cancer Support. Organizacja Macmillan Cancer Support zapłaciła za przetłumaczenie tych informacji na język polski przez firmę tłumaczeniową.

Niniejsza broszura została przygotowana na podstawie publikacji organizacji Macmillan pod tytułem: Pomoc w pokryciu kosztów leczenia raka.

Treść niniejszej ulotki została sprawdzona przez odpowiednich specjalistów oraz zatwierdzona przez zespół Welfare Rights organizacji Macmillan.

Dziękujemy także osobom dotkniętym chorobą nowotworową, które pomogły w redagowaniu tych informacji.

Nasze informacje są przygotowywane na podstawie najnowszych dowodów naukowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat źródeł, z których korzystamy, prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres: cancerinformationteam@macmillan.org.uk.

MAC17423_Polish

Zredagowano: 2022 r.

Następna planowana redakcja: 2025 r.

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane przez nas informacje były dokładne i aktualne, jednak nie mogą one zastąpić specjalistycznej porady lekarskiej udzielonej konkretnemu pacjentowi. W zakresie dopuszczonym przez prawo organizacja Macmillan nie ponosi odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszej publikacji, informacji od osób trzecich ani informacji zawartych w podanych witrynach internetowych lub do których podano linki.

© Macmillan Cancer Support 2022 – organizacja charytatywna zarejestrowana w Anglii i Walii (261017), Szkocji (SC039907) oraz na Wyspie Man (604), działająca także w Irlandii Północnej. Spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 2400969. Numer rejestracyjny spółki na Wyspie Man: 4694F. Adres siedziby: 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ. Numer VAT: 668265007