Podlediad Yr Hyn Sy’n Bwysig i Mi

Bydd hanner ohonom yn cael canser rhywbryd yn ein bywydau ac mae'r Hyn Sy'n Bwysig i Mi yn adrodd straeon pobl sydd yn byw gyda chanser ac yn edrych ar sut mae Macmillan a'r bobl o'n cwmpas yn ein helpu i fyw bywyd mor llawn ag y gallwn.

Yn y gyfres hon byddwn yn gwahodd pobl sy'n byw gyda chanser, eu teulu, eu ffrindiau a gweithwyr proffesiynol Macmillan i rannu cipolwg ar yr uchafbwyntiau a'r israddau, yr iaith a'r tabŵs sy'n gwneud byw gyda chanser yn daith sy'n bwysig i ni i gyd.

Tanysgrifiwch i gyfres un ar eich hoff sianel, neu sgroliwch drwy'r penodau diweddaraf isod.