Cymraeg – Welsh

Chwiliwch am ein gwasanaethau cefnogaeth canser a chael gwybodaeth am ddim yn eich iaith.

Cael gwybodaeth yn eich iaith

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei hangen yn eich iaith, gallwch ofyn i rai darnau gwybodaeth gael eu cyfieithu am ddim i un o 200 o ieithoedd. E-bostiwch ni ar cancerinformationteam@macmillan.org.uk a dweud pa wybodaeth rydych ei hangen.

Cancer and coronavirus - Canser a'r coronafeirws

Signs and symptoms of cancer - Arwyddion a symptomau canser

If you are diagnosed with cancer - Os cewch ddiagnosis o ganser

Types of cancer - Mathau o ganser

Treatment for cancer - Triniaeth am ganser

Living with cancer - Byw gyda chanser

End of life - Diwedd oes

Defnyddio Llinell Gymorth Macmillan yn eich iaith chi

Sgwrsio ar-lein yn eich iaith

Gallwch ofyn am gyfieithydd ar gyfer ein gwasanaeth sgwrs ar y we. Gallwch gael mynediad i’r gwasanaeth sgwrs ar y we o'r eicon sgwrs ar y we ar gornel dde isaf eich sgrin.

Anfonwch neges sgwrs ar y we atom yn Saesneg yn dweud eich bod eisiau cyfieithydd ac ym mha iaith. Mae ein gwasanaeth sgwrsio ar gael rhwng 8am ac 8pm 7 niwrnod o’r wythnos, a byddwn yn trefnu i rywun gysylltu â chi.

Helpwch ni i wella ein cyfieithiadau

Gallwch gysylltu â ni trwy e-bost os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynghylch sut gallwn wella ein cyfieithiadau. Mae'ch adborth yn bwysig i ni: cancerinformationteam@macmillan.org.uk.