Cymraeg – Welsh

Chwiliwch am ein gwasanaethau cefnogaeth canser a chael gwybodaeth am ddim yn eich iaith.

Beth yw canser?

Cael gwybodaeth yn eich iaith

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei hangen yn eich iaith, gallwch ofyn i rai darnau gwybodaeth gael eu cyfieithu am ddim i un o 200 o ieithoedd. E-bostiwch ni ar cancerinformationteam@macmillan.org.uk a dweud pa wybodaeth rydych ei hangen.

 

Cancer and coronavirus - Canser a'r coronafeirws 

Signs and symptoms of cancer - Arwyddion a symptomau canser

If you are diagnosed with cancer - Os cewch ddiagnosis o ganser

Types of cancer - Mathau o ganser

Watch Bami talk about the importance of checking your breasts and knowing what is normal for you. This video has Welsh subtitles. Gwyliwch Bami yn siarad ynghylch pwysigrwydd gwirio eich bronnau a gwybod beth sy'n normal i chi.

Treatment for cancer - Triniaeth am ganser

Living with cancer - Byw gyda chanser

End of life - Diwedd oes

Defnyddio Llinell Gymorth Macmillan yn eich iaith chi

Helpwch ni i wella ein cyfieithiadau

Gallwch gysylltu â ni trwy e-bost os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynghylch sut gallwn wella ein cyfieithiadau. Mae'ch adborth yn bwysig i ni: cancerinformationteam@macmillan.org.uk.